Vi er praksisplass for NAV

Å være praksisplass for NAV gir oss muligheten til å bidra for å få mennesker tilbake i arbeidslivet.

Gjennom dette møter vi flotte mennesker som bidar positivt og som blir inkludert  vårt team. Vi har et stort nettverk og kan også bidra til å knytte verdifulle fobindelser til andre virksomheter i regionen.

NLP Practitioner vår 2021 utsatt kursoppstart


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2020


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2019. Det tar av!!


/les mer

9 TFT studenter betod eksamen 6.juni 2019. Ut å praktiser!


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer

Kognitive terapeuter ferdig sertifisert juni 2019


/les mer