Mental trener Roar Fjeldheim sertifisert juni 2016 Gratulerer

Roar Fjeldheim Evan - Jones ble sertifisert som Mental trener juni 2016. Han har demonstret faglig dyktiget , og innsikt. Han skaper resultater i sine møter emd enketl indiver og grupper. Vi gratulerer. Hilsen Erling Skagseth og Mette H Strand

NLP Practitioner vår 2021 utsatt kursoppstart


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2020


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2019. Det tar av!!


/les mer

9 TFT studenter betod eksamen 6.juni 2019. Ut å praktiser!


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer

Kognitive terapeuter ferdig sertifisert juni 2019


/les mer