Kurs og kompetanse­senter

Vilkår for kursdeltakelse

Meld deg på kurs- Bestill foredrag - bli kvitt styggen på ryggen

// Påmelding

Vilkår for kursdeltakelse

Påmelding
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Utfordringer
Vår filosofi går ut på at mennesker vil lære mer dersom de utfordres. Kursdeltakere må gi beskjed til kursleder dersom de ønsker større eller mindre grad av utfordringer.

Repetisjon
Påmelding til NLP Master Practitioner gir mulighet for repetisjon av NLP Practitioner kostnadsfritt. Utover dette tar vi inn repeterende etter kapasitet. Ta kontakt med kontaktperson dersom dette er av interesse.

Avmelding
Avmelding må skje innen 14 dager før kursstart. Ved eventuell påmelding når det er mindre enn 14 dager til kursstart vil det ikke være anledning til avmelding. Grunnen til dette er at innkjøp til alle påmeldte kursdeltakere skjer i forkant av kurset, og at alle utgifter blir fordelt i budsjettet på bakgrunn av antall påmeldte deltakere.

Avbryte kurset
Kursdeltakere som ønsker å avbryte kurset kan repetere det som de går glipp av ved senere anledninger. Normalt blir kursene arrangert to ganger i året, og det gir mulighet til repetisjon eller å gå på kurs ved senere anledninger. Dersom deltakeren ikke ønsker å repetere er det ikke anledning til å få kursavgiften refundert.

Avlysing av kurs
Vi tar forbehold om retten til å avlyse kurs. Innbetalt kursavgift vil da bli refundert.

Refusjon av kursavgift
Refusjon av kursavgift gis ikke dersom en kursdeltaker ønsker å melde seg av etter avmeldingsfristen eller velger å avbryteet påbegynt kurs.

Refusjon av kursavgift kan kun skje dersom kurset blir avlyst (for eksempel på grunn av sykdom eller manglende oppslutning), uten kompensasjon eller ny dato for kurset.

Ved utvisning av en deltaker gis ingen refusjon på kursavgiften.

Dersom kursdeltaker etter påmelding pådrar seg alvorlig skade eller sykdom i den grad at deltakelse blir umulig, kan kursavgiften likevel refunderes dersom kurset ikke er påbegynt. Situasjonen må bekreftes med skriv fra lege. Dette gjelder permanente tilstander og lidelser som fører til at deltakelse på senere dato vil være umulig.

Betaling
Vanligvis skjer betaling i forkant av kurset. I enkelte tilfeller kan betaling utsettes, eller betalingsordning kan tilbys på forespørsel til kursleder. Dette må godkjennes av kursleder i forkant.

Konflikter
Dersom en kursdeltaker bryter våre etiske regler, våre ordensregler, eller skaper alvorlige konflikter med kursleder eller kursdeltakere som går ut over kvaliteten på kurset for en eller flere deltakere, vil det gis en advarsel. Dersom forholdet fortsetter vil kursdeltakeren kunne bli utvist.

Ved utvisning gis ingen refusjon, og ved eventuell betalingsutsettelse eller betalingsordning vil utestående kursavgift forfalle 14 dager etter utvisning.