Kurs og kompetanse­senter

Etiske retningslinjer

Meld deg på kurs- Bestill foredrag - bli kvitt styggen på ryggen

// Påmelding

Etiske retningslinjer og ordensregler

Etiske retningslinjer
 
 • Vi følger de etiske retningslinjer fra våre medlemsorganisasjoner (AIP, OTFT, og Coachingforbundet)
 • Vi behandler alle mennesker med respekt og har respekt for alle deltakeres livssyn, livssituasjon, problemer, utfordringer, ønsker og behov.
 • Vi omtaler våre konkurrenter på en nøytral eller positiv måte, og våre kursdeltakere oppfordres til å gjøre det samme.
 • Vi velger fullstendig taushetsplikt i personlige samtaler og om følsomme tema som dukker opp på våre kurs.
 • Alle deltakere må signere taushetspliktavtale ved kursoppstart.

Ordensregler for samvær

Vi har et godt og positivt miljø blant kursdeltakere og kursinstruktører. Eventuelle problemer og misnøye blir behandlet på beste måte for at kursdeltakere skal få best mulig opplevelse av Alternativet Kurs og Kompetansesenter og vårt kursopplegg.

Vårt kurssenter skal være et godt sted å være. Det skal gi trygghet, komfort i støttende omgivelser, krydret med passende utfordringer og læring.
 
 • Vi omtaler hverandre alltid på en positiv og konstruktiv måte. Ryktespredning og baksnakking av kursledere, kursdeltakere eller andre som er involvert på kursene er helt uakseptabelt.
 • Vi arbeider med god kommunikasjon og konfliktløsing. Ved gjennomføring av våre kurs forventer vi at kursdeltakere etterlever lærdommen. På samme vis kan våre kursdeltakere ha de samme forventninger til våre kursleder og assistenter.
 • Eventuelle personlige konflikter mellom kursdeltakere vil føre til møte mellom partene for å løse konflikten.
 • Klager skal umiddelbart rettes til noen som kan gjøre noe med situasjonen, og skal ikke føre til snakk som skaper misnøye blant kursdeltakere.
 • Klager på Alternativet Kurs og Kompetansesenter, kursledere eller kursopplegg skal ikke rettes til utenforstående.
 • Vi legger vekt på å skape et godt og trygt miljø, og oppfører oss deretter. Handling og atferd som andre opplever som skremmende, truende eller ubehagelig kan medføre utvisning dersom det ikke opphører umiddelbart når det gis beskjed om det.

Ordensregler for kurslokalene
 
 • Det er ikke tillatt med kaffe i rom hvor det er tepper på gulvet.
 • Parkering må kun skje på anviste plasser.
 • Alle kursdeltakere gjør sitt for å holde orden, og rydder etter seg.