Kurs og kompetanse­senter

Om oss

Alternativet Kurs og Kompetansesenter AS

// OM OSS

Eies og drives av Erling Skagseth og Mette Helen Strand.


Vi ble etablert i 1999, og er nå Norges største leverandør av kurs innen kombinasjonen NLP, TFT og HR Coaching. Vanligvis er det ca 25 deltakere på våre modulbaserte NLP kurs. Ca 95 % av deltakerne går videre på NLP Master Practitioner.

Alternativet er godkjent som et accredited ICTA institut. (Dette gjelder NLP, HR Coach, Enneagrammet og hypnoterapi).

ICTA siger om Accredited ICTA institut:

Accredited ICTA Institutes are highly qualified Instututes which carry out professional training programs in Coaching approved by ICTA. These training programs can be based on different methods of personal development and transformation (NLP, Enneagram, Hypnosis, Gestalt, Existential Coaching, etc) but they share common standards of professional teaching and are united by common coaching approach to transformation.

Accredited ICTA instutute is headed or supervised by a Professional Master Trainer.

Våre klienter kommer til oss fra ulike hold. Noen tar kontakt på egenhånd fordi de har fått oss anbefalt av venner eller familie. Andre er anbefalt dette av sin arbeidsgiver, sin lege, psykolog eller psykiater. Du er uansett velkommen til å ta kontakt.

Takket være et stort nettverk av private- og offentlige bedrifter har vi anledning til å tilby våre studenter praksisplasser slik at de kan få praksis og erfaring fra arbeidslivet.

0DB197457B479D82D4E8CF3CB0A67AA0
367CFBAB046FEBF172C5D64868015B06