Kurs og kompetanse­senter

TANKEFELTTERAPI

Meld deg på kurs

// Sertifiseringskurs

Tankefeltterapi (TFT)

Alternativet kurs og kompetansesenter er den ledende kursleverandør av TFT på Vestlandet. Vi tilbyr grunnutdanningen både høst og vår samt TFT diagnostisk (neste nivå) hver høst, normalt desember.


Grunnutdanningen går over ca ½ år og består av seks kursdager fordelt på tre moduler à to dager. I tillegg innfører vi fra høst 2009 to praksisdager tilknytning til modulene som kjøres ved kurssenteret. Du får da arbeide på eksterne klienter. Dette har vi 4 års erfaring i fb nlp-coaching skolen. Inkludert i utdanningen er også egenstudie, praktisk øvelse / trening og oppfølging i ett år etter siste kursmodul.

For å få full sertifisering som TFT-terapeut utdannet ved Alternativet, må man i tillegg vise at at man behersker TFT som teknikk. Dette gjøres ved at man må legge fram 6 klienthistorier om behandlinger som kursdeltaker har gjenomført med godt resultat for klienten. I tillegg må det avlegges en teoretisk besvarelse for å vise at en forstår det teoretiske grunnlaget i TFT. Og en må etter endt utdanning gjennomføre en praktisk behandlingssekvens for å vise at en mestrer TFT.

For dem som ikke allerede er helseutdannet personell må en i tillegg gjennomføre et spesielt tilrettelagt kursopplegg fra Norges landsfobund av Homøopraktikere (NLH) i VEKSfag (Vitenskap - Etikk - Kommunikasjon - Sosial kunnskap). Mer informasjon om VEKS-kurset ligger på hjemmesidene til NLH (org-nlh.no). Denne delen av utdanningen vil være en forutsetning for at ikke helsepersonell kan være registrert i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter som Registrert TFT-terapeut MNLH og dermed ha momsfritak for sine tjenester. Det er også en forutsetning at man er innmeldt som TFT-behandler i NLH.

Deltagerne får et diplom som viser at de har gjennomført utdanningen som TFT-pedagog ved Alternativet , som bygger på den internasjonale utdanningen til ATFT (CallahanTechniques – TFT).
 

Målsetting:


- Å lære den praktiske kunnskapen og de nødvendige ferdighetene for å benytte TFT algoritmer overfor klienter med problemer innen områder som traumesymptomer, sinne og avvenningsproblematikk, sorg og kjærlighetssorg, skyld, avhengighet, enkle fobier, stressreduksjon,
FA87AEC8DCC166FFEB09E087F96C9A01
0DB197457B479D82D4E8CF3CB0A67AA0

Kursopplegg

På våre kurs har vi fokus på at du skal lære best mulig på en måte som er trygg og komfortabel. Vi benytter moderne pedagogiske virkemidler som gir gode resultater og som oppleves godt for deltakere.


Alle kursene våre har en kombinasjon av teori og praksis, slik at det vi foreleser om blir praktisert og trent på med en gang. Dette er med på å gi god læring og gir stor grad av mestringsfølelse og selvutvikling på kurset.

På alle våre kurs er det også viktig med det sosiale fellesskapet. De fleste skaper langvarige relasjoner i løpet av våre kurs og vi tilrettelegger for et godt og støttende sosialt fellesskap der alle kan føle seg sett, velkomne og at de hører hjemme.

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen.

Alternativet Kurs og Kompetansesenter er godkjent institutt for NLP Sertifiseringer gjennom Association for Integrative Psychology, og våre kursledere med mange års erfaring har internasjonal NLP Trainer sertifisering gjennom Association for Integrative Psychology. De er tilgjengelige for deltakeresom ønsker å stille spørsmål og de vil gi ekstra utfordringer til deltakere hvis det kan føre til en god læring.

På alle kurs er tidligere kursdeltakere med som assistenter. Disse er en utrolig god støtte underveis i læringsprosessen og gir mange gode tilbakemeldinger til nye deltakere.

På sertifiseringskurs henter vi inn eksterne klienter til deltakere når disse er modne nok i prosessen. Dette gir unik læring og opplevelse av trygghet i faget, slik at terskelen for å benytte kunnskapen etter kurset blir så liten som mulig.