Kurs og kompetanse­senter

Priser

Meld deg på kurs

// Kurs

Priser

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen. Inernasjonalt godkjent kurssenter innen NLP - Coaching -TFT - Enneagrammet.

Kurspriser

KursPris
NLP Practitioner/NLP Pactitioner Fast Track.23.800
NLP Master Practitioner23.800,-
1. år Coachingskolen (NLP Practitioner + NLP Master Practitioner)47.600,-
1. år Coachingskolen inkl. TFT60.000
HR Coach / pedagogisk Coach / mental trener / (min 5 max 8 per år /søknad) - 3 samlingsdager - oppgave - 20 dokumenterte Coach timer , presentering av oppgave - gjennomføre minikurs19500,-
3. år Coachingskolen (eget opplegg)
​NLP Trainer sertifisering (eget opplegg)
30.000,-
TFT Sertifisering23.800,-
​TFT avanserte TFT teknikker (august 27 timer)​7.500
Enneagrammet 11500,-
Enneagrammet 21900,-
Enneagrammet 35000,-
Enneagrammet 43000,-
Mindfulness practitoner4500,-
Mindfullness instruktør3500,-
Bli deg selv på ditt beste (10 timer)1.500
Presentasjonsteknikk (2 dagers kurs)1900,-
Mestring av Lese- og Skrivevansker (2 dagers kurs)1.900 (max. 3.800 per familie)

Kursopplegg

På våre kurs har vi fokus på at du skal lære best mulig på en måte som er trygg og komfortabel. Vi benytter moderne pedagogiske virkemidler som gir gode resultater og som oppleves godt for deltakere.


Alle kursene våre har en kombinasjon av teori og praksis, slik at det vi foreleser om blir praktisert og trent på med en gang. Dette er med på å gi god læring og gir stor grad av mestringsfølelse og selvutvikling på kurset.

På alle våre kurs er det også viktig med det sosiale fellesskapet. De fleste skaper langvarige relasjoner i løpet av våre kurs og vi tilrettelegger for et godt og støttende sosialt fellesskap der alle kan føle seg sett, velkomne og at de hører hjemme.

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen.

Alternativet Kurs og Kompetansesenter er godkjent institutt for NLP Sertifiseringer gjennom Association for Integrative Psychology, og våre kursledere med mange års erfaring har internasjonal NLP Trainer sertifisering gjennom Association for Integrative Psychology. De er tilgjengelige for deltakeresom ønsker å stille spørsmål og de vil gi ekstra utfordringer til deltakere hvis det kan føre til en god læring.

På alle kurs er tidligere kursdeltakere med som assistenter. Disse er en utrolig god støtte underveis i læringsprosessen og gir mange gode tilbakemeldinger til nye deltakere.

På sertifiseringskurs henter vi inn eksterne klienter til deltakere når disse er modne nok i prosessen. Dette gir unik læring og opplevelse av trygghet i faget, slik at terskelen for å benytte kunnskapen etter kurset blir så liten som mulig.