Kurs og kompetanse­senter

NLP Practitioner NLP Master = Coachingskolen 1 år

Meld deg på kurs

// Sertifiseringskurs

NLP Practitioner+NLP Master Practioner = Coachingskolen 1

NLP Practitioner er del 1 av den 1 årige Coachingskolen som Alternativet tilbyr fra høst 2019
Første året på coachingskolen består av NLP Practitioner og NLP Master Practition. 4 + 4 moduler. Begge på fire dager!
Etter 40 år er kunnskapen og ferdighetene som læres bort på NLP kurs er kanskje de mest kraftfulle innen personlig utvikling som er tilgjengelig i dag.NLP Practitioner utdannelsen fører generelt sett til en evne til å skape god kontakt (magiske møter), bedre kommunikasjonsevner og bedre forståelse av seg selv og andre. Utenom dette vil kunnskapene og ferdighetene føre til at deltakere kan jobbe med psykoterapi og coaching når de mestrer pensum på kurset.

 
NLP Master Practitioner fortsetter der NLP Practitioner slutter. På dette kurset er det enda flere modeller og teknikker, og mer vekt på coaching.
Hovedpunktene på NLP Master Practitioner30 nye måter å reframe på
Tidslinjeteknikker
Avansert coaching
Forhandling
Presentasjonsteknikk
Personlighetsanalyse (metaprogrammer, enneagrammet)
Mer om strategier (endre strategier og lage nye strategier)
Mer om miltonmodellen
Etablere coachingtilstand
 Hos Alternativet vil det også bli gitt en fordypning i TFT (Tankelfetterapi) og en introduksjon til Enneagrammet. Studentene får også mulighet til å trene på eksterne klienter.
Etter endt NLP Master blir du sertifisert som Coach.
BAC1C4F37745E180ABFEB2988F78021A
_DSC4275-Edit
Mange kursdeltakere ønsker å delta for sin egen utviling. Det settes i sving en del forandringsprosesser, og noen deltakere får en tydelig merkbar positiv forandring i løpet av kurset. Dette er en bivirkning av å integrere tankesettet, ferdighetene og adferdsmønstrene som er pensum.

NLP Practitioner kurs kalles også ofte for NLP/ Coaching grunnutdanning eller linkende. Det er fordi ferdighetene og adferdsmønstrene som trenes inn er også essensielle i coaching. Tankesettet og de viktigste arbeidsredskapene innen coaching er deler av dette kurset.

Vanligvis er det to typer kurs som fører til denne sertifiseringen. Enten modulbasert kurs som oftest består av 4 helgekurs, eller et intensivkurs (ofte kalt fast-track). Den største og viktigste forskjellen på kursene er kurslederen (NLP Trainer). Referanser, opplegg og pris er det viktigste å undersøke for personer som vurderer en slik utdannelse. Referanser vil fortelle om kurslederen gir maks utbytte til deltakere. Alternativet Kurs og Kompetansesenter tilbyr begge variantene av NLP Practitioner.

Vårt kursopplegg er godkjent både ICTA (Intenational Coachh and Trainer Association) og  av Association for Integrative Psychology (AIP) og godkjent eksamen hos oss fører til internasjonal sertifisering gjennom AIP.

Kursopplegg

På våre kurs har vi fokus på at du skal lære best mulig på en måte som er trygg og komfortabel. Vi benytter moderne pedagogiske virkemidler som gir gode resultater og som oppleves godt for deltakere.


Alle kursene våre har en kombinasjon av teori og praksis, slik at det vi foreleser om blir praktisert og trent på med en gang. Dette er med på å gi god læring og gir stor grad av mestringsfølelse og selvutvikling på kurset.

På alle våre kurs er det også viktig med det sosiale fellesskapet. De fleste skaper langvarige relasjoner i løpet av våre kurs og vi tilrettelegger for et godt og støttende sosialt fellesskap der alle kan føle seg sett, velkomne og at de hører hjemme.

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen.

Alternativet Kurs og Kompetansesenter er godkjent institutt for NLP Sertifiseringer gjennom Association for Integrative Psychology, og våre kursledere med mange års erfaring har internasjonal NLP Trainer sertifisering gjennom Association for Integrative Psychology. De er tilgjengelige for deltakeresom ønsker å stille spørsmål og de vil gi ekstra utfordringer til deltakere hvis det kan føre til en god læring.

På alle kurs er tidligere kursdeltakere med som assistenter. Disse er en utrolig god støtte underveis i læringsprosessen og gir mange gode tilbakemeldinger til nye deltakere.

På sertifiseringskurs henter vi inn eksterne klienter til deltakere når disse er modne nok i prosessen. Dette gir unik læring og opplevelse av trygghet i faget, slik at terskelen for å benytte kunnskapen etter kurset blir så liten som mulig.