Dysleksiforbundet har fått øyene opp for hva som skjer hos oss. 5 kurs i regi Dysleksiforbundet de siste 3 år. Ellers kjører vi hvert år 3 kurs på vårt eget kusenter. Løpende opptak!

LESE- OG SKRIVEVANSKER

42 fornøyde kursdeltagere i Bergen i regi av Dysleksiforbundet - 2 nye kurs i Bergen og Førde i løpet av november

// Sertifiseringskurs

Mestring av lærevansker


Foreldre; Har du en ungdom/et barn som sliter med skolen?
Får du den hjelpen dere ønsker fra skolen? Er du bekymret om barnet ditt fikser skolen? Opplever du skolen som vanskelig?  
Bruker dere mye tid på leksene? Sliter dere med lesingen? Sliter dere med matematikk? Sliter dere med å lære ordene? Er det vanskelig å konsentrere seg på skolen? Opplever dere mobbing på skolen? Utestenging? Er skolen et sant MARERITT? 
Hvis noe av dette er tema hos dere........

Neste kurs; Se dato   på kurskalender

Påmelding se/hjemmeside/påmelding


Hvorfor klarer ikke Skolen å møte alle? 

- Fordi det finnesmange årsaker til lese- og skrivevansker, og derfor finnes det heller ikke en oppskrift på løsing av problemet.
   MEN et sett effektive teknikker som kan være med og hjelpe den enkelte.

​- fordi lærerne står overfor en formidabel utfordring! Det finnes mange superdyktige lærere! 
   Det betyr at du er prisgitt en av dem. Alle er ikke like heldige!!!
  
- MEN!!!  Vi vet at virkeligheten er en helt annen!!
 
2 dagers Kurs i mestring av lærevansker /konsentrajonsvanker/lese-skrivevansker m.m
 Sted; Sanitetsforeningens Helsehus. Madlaveien  
Pris per fam. 3800,- (max 5 stykk) . Individuelt: 1900,-
I løpet av de siste 20 årene har Erling Skagseth utviklet og rafinert 9 nøkler/teknikker som møter de fleste som sliter med skole og læring, som ruster deg og barnet/ungdommen til å fikse skolen på en bedre måte!  

Hvem passer kurset for:

Kurset anbefales ogsSpesielt for deg som forelder med ungdom som sliter og som svarer ja på et eller flere av følgende spørsmål ovenfor!
+ lærere/pedagoger, terapeuter, PPT, sosionomer, barnevernspedagoger, dysleksiforeninger og andre som har interesse innenfor temaet.
Noe av det du/dere vil lære:

9 NØKLER  for å mestre skolen, mhp læring lesing, skriving , regning, konsentrasjon, fokus 
Viktigheten av arbeid med Motivasjon, Mestring, Styrking av Selvbilde/ Selvfølelse/ Selvtillit, lære elevene hvordan vi lærer og hva som skal til for å lykkes. Skape Trygghet 
Enkle teknikker som er lett å lære, som dere ser virkningen av umiddelbart.  
En generell leseprosedyre. Teknikker for å øke lesehastigheten.
En Prosedyre for å Lære nye ord, vil egentlig si å lære å skrive.
En prosedyre for å ta notater og arbeide med stoff.
Teknikker på å huske det du har lært. Fornuftig lagring
At læring kan være kjekt. 
Og mye , mye merMer om Kursholder/Kurset;
Erling Skagseth (pedagog/foredragsholder/lektor/forfatter og terapeut/coach),  har igjen arbeid med temaet siden 1994 utarbeidet et sett med verktøy som vi ser virker og ledet til kurset. Han har en genuin interesse i å hjelpe ungodm som av ulike grunner sliter med møte med skolen og læring!.Kurset har blitt kjørt siden 2002 i nåværende form og kjøres primært i Stavanger for folk fra hele regionen fra Kristiandsand, Mandal, Flekkefjord, Egersund i sør til Bergen og Haugesund i Nord. De fleste kursdeltagere kommer fra Stavanger - Sandnes - Sola - Randabergområdet samt Jærkommunene Hå- Time og Klepp. Vi registerer at flere og flere kommer langveisfra. På hvert kurs har vi 2-3 kursdeltagere fra Østlandet. Vi arrangerer kurs andre steder etter avtale.
I løpet av de siste årene (høst 2016-høst 2018) har har Dysleksiforbindet`s avdelinger rundt om i Norge leid Alternativet sine instruktører inn 5 ganger. En gang i Rogaland (avd. haugalandet) , 2 ganger til Hordaland/Bergen og 2 gang til Sogn og Fjordane (Førde i Sunnfjord og Innvik i Nordfjord)). Kjempesuksess med fra 25 til 40 deltagere på hvert av disse 5 helgekursene og meget gode tilbakemeldinger.
Se tilbakemeldinger samt video på hjemmesiden.

Kursopplegg

På våre kurs har vi fokus på at du skal lære best mulig på en måte som er trygg og komfortabel. Vi benytter moderne pedagogiske virkemidler som gir gode resultater og som oppleves godt for deltakere.


Alle kursene våre har en kombinasjon av teori og praksis, slik at det vi foreleser om blir praktisert og trent på med en gang. Dette er med på å gi god læring og gir stor grad av mestringsfølelse og selvutvikling på kurset.

På alle våre kurs er det også viktig med det sosiale fellesskapet. De fleste skaper langvarige relasjoner i løpet av våre kurs og vi tilrettelegger for et godt og støttende sosialt fellesskap der alle kan føle seg sett, velkomne og at de hører hjemme.

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen.

Alternativet Kurs og Kompetansesenter er godkjent institutt for NLP Sertifiseringer gjennom Association for Integrative Psychology, og våre kursledere med mange års erfaring har internasjonal NLP Trainer sertifisering gjennom Association for Integrative Psychology. De er tilgjengelige for deltakeresom ønsker å stille spørsmål og de vil gi ekstra utfordringer til deltakere hvis det kan føre til en god læring.

På alle kurs er tidligere kursdeltakere med som assistenter. Disse er en utrolig god støtte underveis i læringsprosessen og gir mange gode tilbakemeldinger til nye deltakere.

På sertifiseringskurs henter vi inn eksterne klienter til deltakere når disse er modne nok i prosessen. Dette gir unik læring og opplevelse av trygghet i faget, slik at terskelen for å benytte kunnskapen etter kurset blir så liten som mulig.