FORDYPNINGSKURS

Enneagrammet

Meld deg på kurs

// Fordypningskurs

Enneagrammet

Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell med beskrivelser av ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver for hva de gjør.


SE KURSKALENDER FOR NESTE KURS!


Modellen beskriver blant annet hvordan typene reagerer i gitte situasjoner, hvordan de kommuniserer og hvordan de kan utvikle seg til å bli en bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles. Typene har forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter. De bruker forskjellige ord, tonefall og kroppsspråk.

Hva kan det brukes til?
Enneagrammet tilbyr muligheter for å kunne forstå oss selv og andre bedre. Når vi har fått innsikt i oss selv og våre egne drivkrefter og motivasjon, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan arbeide med å utvikle oss i en enda mer positiv retning. Når vi også forstår hvilken type menneskene rundt oss er, og dermed også deres drivkrefter og handlemønstre, vil det kunne forbedre vår kommunikasjon med dem, enten som partner eller familiemedlem, kollega eller leder, coach eller terapeut.

Enneagrammet er også et springbrett til større bevissthet om egen personlighet. Vi trenger i utgangspunktet personligheten for å kunne være effektive og lykkelige som mennesker. Vi kan lære å utvikle personligheten og la ny bevissthet få vokse, og slik oppleve å få tilgang til større utvalg av tanker og følelser.
35469D6F5A8251CE1249418A756E2058
97B963FCF6C8F8B99C30017568FCCE67
Kort om typene:

Type 1: Perfeksjonisten
Motiveres av å forbedre verden. Perfeksjonerer arbeidet sitt. Prioriterer plikt før lyst. Har egne standarder for rett og galt. Det er viktig å kunne reglene og å følge dem. Har fokus på detaljer. Har høy moralsk standard, og en sterk indre kritiker.

Type 2: Hjelperen
Motiveres av å ville være noe for andre. Hjelper gjerne til, men er ikke god til å be om hjelp selv. Uttrykker ikke egne behov. Anerkjennelse er viktig. God til empati og å støtte andre frem.

Type 3: Utretteren
Motiveres av gjøremål, og blir en suksess gjennom å nå sine mål. Mange prosjekter samtidig. Identifiserer seg med sitt arbeid. Viktig å vinne. Effektiv og kompetent. Kan bli overanstrengt.

Type 4: Individualisten
Motiveres av intensitet og følelser. Føler seg annerledes og spesiell. Er kreativ. Store svingninger i følelsene på kort tid. Tankeleser andres mening om seg selv.Dyktig med følelser.

Type 5: Observatøren
Motiveres av å tenke og å samle kunnskap. Analyserer og systematiserer. Ikke så glad i småprat. Innadvendt, og liker ikke overraskelser. Viktig med respekt foregne og andres grenser.

Type 6: Skeptikeren
Tenker på alle sider av en sak. Usikker på fremtiden. Opplever ofte skepsis og tvil.

Kursopplegg

På våre kurs har vi fokus på at du skal lære best mulig på en måte som er trygg og komfortabel. Vi benytter moderne pedagogiske virkemidler som gir gode resultater og som oppleves godt for deltakere.


Alle kursene våre har en kombinasjon av teori og praksis, slik at det vi foreleser om blir praktisert og trent på med en gang. Dette er med på å gi god læring og gir stor grad av mestringsfølelse og selvutvikling på kurset.

På alle våre kurs er det også viktig med det sosiale fellesskapet. De fleste skaper langvarige relasjoner i løpet av våre kurs og vi tilrettelegger for et godt og støttende sosialt fellesskap der alle kan føle seg sett, velkomne og at de hører hjemme.

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen.

Alternativet Kurs og Kompetansesenter er godkjent institutt for NLP Sertifiseringer gjennom Association for Integrative Psychology, og våre kursledere med mange års erfaring har internasjonal NLP Trainer sertifisering gjennom Association for Integrative Psychology. De er tilgjengelige for deltakeresom ønsker å stille spørsmål og de vil gi ekstra utfordringer til deltakere hvis det kan føre til en god læring.

På alle kurs er tidligere kursdeltakere med som assistenter. Disse er en utrolig god støtte underveis i læringsprosessen og gir mange gode tilbakemeldinger til nye deltakere.

På sertifiseringskurs henter vi inn eksterne klienter til deltakere når disse er modne nok i prosessen. Dette gir unik læring og opplevelse av trygghet i faget, slik at terskelen for å benytte kunnskapen etter kurset blir så liten som mulig.