Utdannelse som MENTAL TRENER 2022-23

Nå er det mulig å utdanne seg som MENTAL TRENER ved Alternativet kurs og kompetansesenter. Krav for å bli sertifisert er følgende;
1. NLP Practitoner
2. NLP Master Practitioner
3. Master oppgave skrives om tema innenfor mental trening
4. Dokumentert praksis som mental trener (idrettslag - grupper- enkeltutøvere) minimum 50 timer.
5. Utarbeide et Mental treningskonsept.
6. Dokumentere høy faglig standard på arbeidet som mental trener. Referanser.
 

Neste NLP Master practitioner starter uke 12/23


/les mer

Neste NLP Practitioner ; uke 44/2022


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2022


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019 / Oppsumering


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2022. Det tar av!!


/les mer

TFT utdannelsen starter opp igjen våren 2023


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer