Styggen på ryggen høsten 2022. Det tar av!!

Vi har allerede fått en del  oppdrag høsten 2022 og vår 2023. Det blir turne i Ryflylke. Det blir diverse skolebesøk. Vi er bestillt inn til Verdens Helsedag 3 steder. herlig! Ta kontakt snarest med Mette så ser vi hva vi får til

Neste NLP Master practitioner starter uke 12/23


/les mer

Neste NLP Practitioner ; uke 44/2022


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2022


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019 / Oppsumering


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2022. Det tar av!!


/les mer

TFT utdannelsen starter opp igjen våren 2023


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer