Startpakken

Mange bedrifter tilbyr sine medarbeidere en sluttpakke. En sluttpakke bør inneholde en startpakke! Ny start for å forberede og forbedre din fremtid.

Endring innebærer å ta farvel til noe og ønske noe nytt velkommen. Startpakken ivaretar den enkelte medarbeider i en endringsprosess gjennom innsikt og trening i effektive endringsverktøy . Kurset bygger på NLP (Nevrolingvistisk psykologi)

Selvutvikling . Hva nå? Hvordan bruke mine ressurser og erfaringer på en optimal måte? Oppdage nye ressurser.
Verdier. Hva er egentlig viktig for meg?
Løsningsfokus og nye muligheter. Hva ønsker jeg? Hva brenner jeg for?
Sette mål og motivasjon. Sett nye mål og nå dem.

Praktiske opplysninger:
Neste kursoppstart 2015  : onsdag 17. juni kl. 17. 00.
Kurset er bygget opp med 2 samlinger på 5 dager – totalt 10 dager.
Hver samling er til følgende tider :
Onsdag + torsdag kl. 17 – 22
Fredag + lørdag + søndag kl. 09 – 22
Siste samling starter onsdag 19.  august kl. 17. 00
Pris : kr. 22. 800,- inkl. mat og materiell.
Fullført kurs gir sertifisering i NLP Practitioner
 
Om kursholderne:
Erling Skagseth: Geolog, Pedagog, Coach og Terapeut
Mette Helen Strand: Virksomhetsleder, Ledelse – og personalutvikling, HR rådgiver,Coach og Terapeut.
Begge har lang erfaring innen ledelse , personal- og organisasjonsutvikling. Driver A – kurs og kompetansesenter. Siden 1999  tilbyr vi blant annet Coachingskole og HR Coach utdanning. Vi har i løpet av denne tiden vokst til å bli Norges største kurssenter blant annet innen Coaching.

Sertifiserer instruktører i oljebransjen innen pedagogikk.
Av kunder kan vi nevne Statoil, Transocean og Norwegian Drilling Academy.  Utviklet egen arbeidsmiljøunersøkelse/ Trivselsundersøkelsen  som vi får meget gode tilbakemeldinger på.
Kontaktinformasjon: mette@alternativet.no. Mobilnummer: 99 10 50 42

Neste NLP Master practitioner starter uke 47/21.


/les mer

Neste NLP Practitioner ; uke 20 /22


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2021/vår 22


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2019. Det tar av!!


/les mer

9 TFT studenter betod eksamen 6.juni 2019. Ut å praktiser!


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer