NLP Practitioner

Neste kursoppstart er torsdag 9. november kl. 17.00

NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon, skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling. Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, er NLP kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.

En av forutsetningene i NLP er vår egenskap til å endre oss selv. Vi endrer oss hele tide. Ofte ubevisst. Gjennom livet “programmerer” vi inn våre egne adferdsmønstre gjennom det vi sier til oss selv, både positive og negative ting. Når overbevisningen eller adferden er ferdig programmert lagres den inn i ditt ubevisste sinn og du trenger ikke tenke på den lenger. Kroppen har det programmert inn på cellenivå og adferden og tankemønsteret er automatisk operativt. (ubevisst) Verktøyene i NLP er en rekke geniale strategier som er modellert fra mennesker som har hatt suksess med dette på en briljant måte allerede. Man modellerte kun den mest briljante delen av deres strategi. Så ble det hele satt i system – og resultatet er en verktøykasse med løsningsorienterte strategier som du kan lære – slik at du kan lettere gjennomføre livet ditt med dine mål.

NLP verktøyene er stadig i utvikling, og vi på Alternativet jobber daglig med mennesker i terapi, coaching, kurs og utdannelser. Derfor er vi med på å skape nye teknikker, videreutvikle de gamle og hele tiden lære det videre til kursdeltagere og studenter som kommer til oss. Flere og flere mennesker, med forskjellig bakgrunn og motiv, velger å ta en NLP utdannelse i dag, enten for å bli coach, terapeut eller kanskje for å gi seg selv en kraftfull lære for livet. Det vi alle på kurset har felles er at vi ønsker å leve det livet vi ønsker og bli oss selv på vårt beste. NLP Practitioner er først og fremst et dyptgående kurs i personlig utvikling.
Neste kursoppstart 2015  : torsdag 5.november kl. 17. 00
1 modul = torsdag + fredag kl. 17-22 og lørdag + søndag kl. 09-17.
Modul 1 uke 45
Modul 2 uke 49
Modul 3 uke 01 (2016)
Modul 4 uke 05
Pris : kr. 22. 800,- inkl. mat og materiell for alle 4 modulene. Vi gir anledning til individuelle nedbetalingsordninger.
Beregn en økning på kr. 500,- i kursprisen kr. 23. 300,- fra november 2015.  Inkludert all materiell,mat,sertifisering og Grunnbok NLP .
 

Neste NLP Master practitioner starter uke 47/21.


/les mer

Neste NLP Practitioner ; uke 20 /22


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2021/vår 22


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2019. Det tar av!!


/les mer

9 TFT studenter betod eksamen 6.juni 2019. Ut å praktiser!


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer