Kurs i mestring av lærer vansker for MUIS i Oslo helgen 4-5.11.17

MUIS arrangerer i samarbeid med Alternativet kurs for TFT terapeuter og andre som er interessert i tema. ; Helgeseminar; Teknikker for håndtering av ulike typer lærevansker.   Helgen 4-5.11.17
Instruktør; Erling Skagseth. Pedagog , forfatter og Lektor

Neste NLP Master practitioner starter uke 47/21.


/les mer

Neste NLP Practitioner ; uke 20 /22


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2021/vår 22


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2019. Det tar av!!


/les mer

9 TFT studenter betod eksamen 6.juni 2019. Ut å praktiser!


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer