Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis

Heidi Havn og Ingeleiv Falkeid forsvarte oppgavene sine med glans ons 5.juni 2019. Vi gratulerer. Lykke til videre. hilsen fra Mette og Erling / Alternativet

Neste NLP Master practitioner starter uke 47/21.


/les mer

Neste NLP Practitioner ; uke 20 /22


/les mer

Informasjonsmøter / foredrag høsten 2021/vår 22


/les mer

NYHET! Vi er nå å finne på MIDJORD BYDELSHUS på Storhaug.


/les mer

Bokturne høsten 2019


/les mer

Styggen på ryggen høsten 2019. Det tar av!!


/les mer

9 TFT studenter betod eksamen 6.juni 2019. Ut å praktiser!


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer