Jeg har økt lesehastigheten min fra 42 til 120 ord på 2 dager. Nå forstår jeg mer av det jeg leser". Erling er en tryllekunstner. Tenk hvis alle hadde hatt en sånn lærer". TUSEN Millioner Takk!

Morten 13 år.

2 uker senere ringte han oss og fortalte at han har lest 2 bøker! Våren 2010