Det har vært lærerikt. Før las eg 80-120 ord. No 260. Vanskelege ord les eg fortare. Gildare å lese og eg klarar roe meg ned. Ser lysare på Matten og!!!!  TUSEN TAKK. Alma Engelsvoll
 Startet med 40 ord per minutt, slutta med 240!!!!!!! Hadde som mål og lesa fortaer , få lyst til og lesa. Tusen takk. Eg kjem på repetisjonenskurset. 

Karen Kristine Engelsvoll, 29 år