Spennende måte å lære gangetabellen på. Dette skal vi bruke hjemme i sammen med Alfabetleken og FOKUS øvelsen. Simen og mor er mer motiverte enn på lenge. Har en tro på at leksene nå vil gå mye lettere. Vi gleder oss allerede til repetisjonskvelden om 3 uker. 

Anne (mor) og Simen