Kurset i lese- og skrivevansker var utrolig matnyttig, spekket med nyttige verktøy som gav resultater med en gang. I løpet av to kvelder opplevde jeg hvordan hver og en deltager systematisk økte sin lesehastighet ved hjelp av enkle og praktiske metoder. Her var barn og voksne side ved side om å øke sin lesehastighet, og det aller beste var å se gleden og tryggheten de fikk i løpet kurset. Dette er en lærer og en læretilnærming alle lærere burde oppleve og modellere. Dette lærer du ikke på lærerskolen.

Kristine , lærer klepp