Endelig et kurs som virkelig hjelper mennesker – fra barn til voksne – med lese- og skrivevansker!  

Berit, lærer