Har vært veldig konkret læring hvordan lære inn nye ord, godt å gjøre /vise i praksis foran alle slik at tilskuerne ser med engen øyne og husker bedre. Interessant å selv prøve ut lesehastigheten min og se min egen utvikling. Fantastisk!, Har lært hvordan man kan øke lesehastigheten, men mye mer interessant å prøve det ut selv og se dine oppskrifter. ! Takk ( smil) , Du har laget en åpen og god atmosfære blant deltagerene., vil anbefale kurset til andre lærerkollegaer, har fått nye impulser for hvordan jeg og min kollegea kan arbeide videre med elever som sliter med lesing og skriving. Flotte kvelder.

Maria 39 år lærer