Kurs i lese- og skrivevansker burde vært et tilbud i alle kommuner og skolekretser i landet!

Åse, leder FAU ved Stavanger skole