Inspirerende - nyttige teknikker for konsetrasjon og fokus, tapping!. Bedre bevisthet om leseteknikker - spennende om ord bilder , ord som bilder- god servering. Super kursleder!

Lærer VGS