Kurs og kompetanse­senter

MESTRING AV DYSLEKSI LESE - OG SKRIVEVANSKER. Kursstart 14.11

GARANTI! Et unik 2 dagers kurs! Meld deg på kurs. GARANTI!

// Fordypningskurs
Fokus på 1 2 3
videoElias%208kl%20anbefaler%20LS%202019
Elias har fått nye verktøy for å lære lettere

Oppsumering holdte kurs Kursene 2016/17/18 Eksterne nevnt først - så de interne (Sanitetsforningens Helsehus)
19-20.10.18. Kurs for Dysleksiforbundet (avd. Haugalandet).
29 kursdeltagere. Kjempekjekt. 4 lærere samt unger/ungdom med foreldre opplevde at ungdommen deres fikk håp , hadde det gøy, lærte. Se noen av tilbakemeldingene og et par videoer ble lagd av tøffe ungdommer.
4-5.11.2017 Kurs for TFT terapeuter / MUIS - Oslo. 15 Terapeuter ble skolert i hvordan jobbe med enkeltpersoner og grupper der teamet er mestring av lærevansker. Se Se Videotilbakemeldinger.

21-22.10.2017 Innvik / Nordfjord i regi av Dysleksilaget i Sogn og Fjordane. 22 kursdeltagere. Se noen av tilbakemeldinger. Suksess. Se video sendt inn av noen av kursdeltagerne.
27.9.17  Dagsseminar for lærere - Stavanger / Arrangør Skipper Worse i samarbeid med Alterntivet kurs og kompetansesenter.
27-28.8.2017 Bergen;  Regi av Dysleksiforbundet i Bergen/Hordaland.Pris per familie;  42 kursdeltagere.  En kjempesuksess. Se tilbakemelding Video på hjemmesiden.

18-19.10 .17Stavanger;   
Kjøres i våre lokaler i Sanitetsforeningens helsehus  Madlaveien 13. 1900/3800,-  Suksess!

​19-20 .11.16 Førde; Kjøre kurset for Dyseleksiforbudet i Sogn og Fjordane i Førde. 39 fornøyde kursdeltagere. Se tilbakemeldinger. (Anonymisert)

​26-27.11.16 Bergen;  Kurs i Bergen i regi av Dysleksiforbundet i Bergen/Hordaland.  37 stykker. Suksess.(se tilbakemeldinger)
Lokale kurs i 2018; Mellom 14-28 kursdeltagere. 3 kurs januar -2018, mai 2018 og oktober 2018
Lokale kurs i 2017; Mellom 17-24 kursdeltagere. 3 kurs januar - 2017 , april 2017 og oktober 2017

   Våre lokaler i Sanitetsforeningens helsehus  Madlaveien 13. 1900/3800,- (se tilbakemeldinger).

----------------------------------------------------------------------------------------
Nye kurs ; se KURSKALENDEREN


 

Foreldre; Har du en ungdom/et barn som sliter med skolen?

Får du den hjelpen dere ønsker fra skolen? Er du bekymret om barnet ditt fikser skolen? Opplever du skolen som vanskelig?  
Bruker dere mye tid på leksene? Sliter dere med lesingen? Sliter dere med matematikk? Sliter dere med å lære ordene? Er det vanskelig å konsentrere seg på skolen? Opplever dere mobbing på skolen? Utestenging? Er skolen et sant MARERITT? 
 

Neste kurs;
1) Man 14.11   og tirs 15.11.22                  Begge dager 17-22. påmelding startet
2) Man 30.1.23 og tirs 31.1.23.               Begge dager fra 17-22. Påmelding startet
3) Man 24.04.23 og tirs 25.04.23.         Begge dager fra 17-22. Påmelding startet

Påmelding se/hjemmeside/påmelding


Hvorfor klarer ikke Skolen å møte alle? 
- Fordi det finnesmange årsaker til lese- og skrivevansker, og derfor finnes det heller ikke en oppskrift på løsing av problemet. MEN et sett effektive teknikker som kan være med og hjelpe den enkelte.

​- fordi lærerne står overfor en formidabel utfordring! Det finnes mange superdyktige lærere! 
 Det betyr at du er prisgitt de "gode" skolene og lærere ,de som har både  teoretisk/teknisk kompetanse samt evne til å se den enkelte for så å stimulere på rett nivå.
 
MEN!!! virkeligheten er en helt annen!!
 
2 dagers Kurs i mestring av lærevansker /konsentrajonsvanker/lese-skrivevansker m.m
 Sted; Sanitetsforeningens Helsehus. Madlaveien familieplasser igjen. Etter det blir dere satt på venteliste!
Pris per fam. 3800,- (max 5 stykk) . Individuelt: 1900,-
I løpet av de siste 20 årene har Erling Skagseth utviklet og rafinert 9 nøkler/teknikker som møter de fleste som sliter med skole og læring, som ruster deg og barnet/ungdommen til å fikse skolen på en bedre måte!  

Hvem passer kurset for:

Kurset anbefales ogsSpesielt for deg som forelder med ungdom som sliter og som svarer ja på et eller flere av følgende spørsmål ovenfor!

+ lærere/pedagoger, terapeuter, PPT, sosionomer, barnevernspedagoger, dysleksiforeninger og andre som har interesse innenfor temaet.

 

Noe av det du/dere vil lære:

 • 9 NØKLER  for å mestre skolen, mhp læring lesing, skriving , regning, konsentrasjon, fokus 
 • Viktigheten av arbeid med Motivasjon, Mestring, Styrking av Selvbilde/ Selvfølelse/ Selvtillit, lære elevene hvordan vi lærer og hva som skal til for å lykkes. Skape Trygghet 
 • Enkle teknikker som er lett å lære, som dere ser virkningen av umiddelbart.  
 • En generell leseprosedyre. Teknikker for å øke lesehastigheten.
 • En Prosedyre for å Lære nye ord, vil egentlig si å lære å skrive.
 • En prosedyre for å ta notater og arbeide med stoff.
 • Teknikker på å huske det du har lært. Fornuftig lagring
 • At læring kan være kjekt. 
 • Og mye , mye mer
Mer om Kursholder/Kurset;
Erling Skagseth (pedagog/foredragsholder/lektor/forfatter og terapeut/coach),  har igjen arbeid med temaet siden 1994 utarbeidet et sett med verktøy som vi ser virker og ledet til kurset. Han har en genuin interesse i å hjelpe ungodm som av ulike grunner sliter med møte med skolen og læring!.Kurset har blitt kjørt siden 2002 i nåværende form og kjøres primært i Stavanger for folk fra hele regionen fra Kristiandsand, Mandal, Flekkefjord, Egersund i sør til Bergen og Haugesund i Nord. De fleste kursdeltagere kommer fra Stavanger - Sandnes - Sola - Randabergområdet samt Jærkommunene Hå- Time og Klepp. Vi registerer at flere og flere kommer langveisfra. På hvert kurs har vi 2-3 kursdeltagere fra Østlandet. Vi arrangerer kurs andre steder etter avtale.
I løpet av de siste årene (høst 2016-høst 2018) har har Dysleksiforbindet`s avdelinger rundt om i Norge leid Alternativet sine instruktører inn 5 ganger. En gang i Rogaland (avd. haugalandet) , 2 ganger til Hordaland/Bergen og 2 gang til Sogn og Fjordane (Førde i Sunnfjord og Innvik i Nordfjord)). Kjempesuksess med fra 25 til 40 deltagere på hvert av disse 5 helgekursene og meget gode tilbakemeldinger.
Se tilbakemeldinger samt video på hjemmesiden.

Om kurslederne:

Hoved Kursleder/utvikler av dette konseptet; Erling Skagseth.

Han har sin bakgrunn som lektor med 27 år med undervisingserfaring,med blant annet 2 år som leder for spes.ped. avedelingen ved Åsane V.G.S. De siste 15 årene har han hatt stilling som lektor ved Sola VGS der en del av stillingen har vært rettet mot elever som dropper ut, elever med konsentrasjonsvansker elever med ulike lese- og skrivevansker m.m.. 
 
Erling Skagseth har i tillegg en bred alternativ utdannelse; Utdannet og instruktør i NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) , TFT (Tankefelt Terapi) og Coaching++++.
Erling har hatt egen privat praksis siden 2000 der han har arbeidet som coach/terapeut, med en spesialinteresse på generelle lærevansker (Lese-, skrive- og Konsentrasjonsvansker).
Innenfor Lese- skrivevansker har Skagseth gjennomført flere undersøkelser/tester.
 
Teknikkene han vil presentere for deg/dere har vært testet ut på ulike elev/kursgrupper siden 1998. Han har gjennomført en rekke kurs i lese skrivevansker de siste årene med svært vellykkete resultater.

Medinstruktør; Mette Helen Strand
Sykepleier med fordypning i Kognitiv terapi. Coach , terapeut, mor til unger med lærevansker, jobbet med tamet de siste 12 årene både 1-1 og med større grupper. Spesialfelt innen superlæringsprinsipper.
Strand har drevet med opplæring av instruktører i både det private næringsliv, egne interne presentasjonsteknikk kurs samt skolert lærere til å bli bedre pedagoger. I tillegg instruerer hun i perioder på det ovenfornevnte kurset.

Praktisk informasjon

StedSanitetsforeningens Helsehus, Madlaveien 13, Stavanger
ParkeringParkeringsplass ved Kannik skole
Dato2-4 ganger per år
Klokke17:00 til 22:00
ServeringKveldsmat blir servert begge dager (19:30-20:00)
Kursavgift1.900,-. Familer betaler max 3.800,-
Oppfølgingskveld; Avtales
Bestilling av kurs/instruktører mulig. Nedenfor ser du hvilke kurs som er arrangert utenfor StavangerDirekte henvendelse til kurssenteret
Arrangert kurs i samarbeid med Dysleksi Norge - avd. Hordaland. / Gjennomført. / Pris avtalt direkte med Dysleksiforeningen i Bergen.Bergen / Hordaland august 2016
Arrangert kurs i samarbeid med Dysleksi Norge - avd. Sogn og Fjordane / Gjennomført / Pris avtalt direkte med Dysleksiforeningen i SunnfjordSunnfjord / Førde november 2016
Arrangert kurs i samarbeid med Dysleksi Norge avd. Hordaland. / Gjennomført / Pris avtalt direkte med Dysleksiforeningen i BergenBergen / Hordaland november 2016
Arrangert kurs i samarbeid med Dysleksi Norge - avd. Sogn og Fjordane / Gjennomført / Pris avtalt direkte med Dysleksiforeningen i SunnfjordNordjord /Sogn og Fjordane 2017
Arrangert kurs i samarbeid med Dysleksi Rogaland avd Haugalandet / Gjennomført kurs høsten 2018Haugalandet dysleksi 2018
Bestilling av kurs for lærere / pedagoger /terapeuter
Mestring av lærevansker - kurs for pedagoger og andre som jobber med unger/ungdom med lærevanskerStavanger / Skipper Worse sept. 2017
Mestring av lærevansker - kurs for pedagoger og andre som jobber med unger/ungdom med lærevanskerStavanger / Skipper Worse nov. 2017
Kurs for TFT terapeuter og andre pedagoger - i Regi MUIS i Oslo - helgekursOslo / MUIS nov 2017

Se noen av Tilbakemelding fra Kursdeltagere

Haugesund 2018 Dysleksiforbundet
Tilbakemeldinger fra Huagesund høst 2018
Flere alternative verktøy til raskere lesing. Lært metoder for å øve inn gloser. Metoder for å kunne «tømme» hodet , for å kunne gjøre klar for læring.
Lært om læringsrommet . Ser at jenta min har hatt det ...

Les mer »
Tilbakemeldinger fra Stavanger 17 og 18.10.17
Tilbakemeldinger kurs  Stavanger 17-18.10 2017
Vi har to gutter på 8 og 12 år som begge har store utfordringer med lekser og skole på her sin kant. Dette 2 dagers kurset har hjulpet både foreldre med å takle og overkomme noen av disse utfordringene. De kom ikke med av egen fri vilje. Etter 2 timer hadde Erlign dem i sin hule hånd. Gutta hadd...

Les mer »
Tilbakemeldinger fra Innvik Nordfjord 21-22.10.17
Noen av tilbakemeldinger kurs i Innvik / Nordfjord helgen 21-21.10.17

 
Glen 8 klasse
Eg har lært fokus og baklengslesning. Når eg økte lesehastigheten med det doble forstod eg med eit meir av det eg leste. Det var stilig. Mykje kjekke folk. Kjekt kurs . God lærar.
 -------------
Har delta...

Les mer »
Tilbakemeldinger - kurs i lærevansker mai 2017
Noen av tilbakemeldingene fra kurset 11-12.5.17

​Eg har hatt det bra. Det var gøy. Teknikkene gjalp veldig gått fpr lesningen. Takk for hjelpen. Niclas 14 år.
Økte lesningen fra 130 OIM til ca 300 OIM og leseforståelse var minst like høy.

​Jeg synes det har vært greit og morsomt. Nå les...

Les mer »
Tilbakemeldinger kurs stavanger 2-3.2.2017
Februar Stavanger 2017
​21 fornøyde kursdeltagere. Noen tilbakemeldinger

​Det har vært lærerikt og interessant. Jeg opplever å ha nye metoder og redskaper til å hjelp Nicolai videre. For en skeptiker som meg var tappingen (TFT) litt på siden, men jeg så jo at det funket for mange og jeg kommer til å bruke håndleddtapp...

Les mer »
Tilbakemelding fra kurs fir Dysleksiforeningen i Sogn og fjordane / Førde 19-20.11
Noen av Tilbakemeldinger Førde
20.11.16. 39 kursdeltagere!
Topp kurs som eg vil anbefale videre!
Heidi Ekehaug. Leder dysleksiforening avd. Sunnfjord og psykiatrisk sjukepleiar.
Eg har hatt det kjempegøy og lært mykje. HURRA. KJEKT: Kenneth 12 år
Min opplevelse av dette kurset er veldig positvt. Eg tenkjer at mang...

Les mer »
26-27.11 JKurs for Dysleksiforbundet Bergen/Horaland
 
Tilbakemeldinger Bergen 26-27.11 Kurs teknikker for hjelp mot Lærevansker / Dysleksi
 
 
God variasjon mellom teori og praktiske øvelser. Mange nyttige tips. Veldig lærerikt og veldig slitsomt. Det er jo sånn det er når vi er utenfor komfortsonen og strekkes.
-Mor til Ivar / Hilde Valdersnes
Eg h...

Les mer »
Nye teknikker for avhjelping av lærevansker - Dysleksiforeningen i Bergen/Hordaland 27-28.8.16
Tilbakemeldinger Bergen 27-28.8.2016
Spesial Kurs som inneholder teknikker for hjelp mot Lærevansker / Dysleksi. 42 kursdeltagere. Super respons fra kursdeltagere og arrangører. Resulterte i nytt kurs i Bergen i november 2016 og kurs i Sunnfjord i november.
Noen av tilbakemeldingene.
Har lært mye på kurset. Synes det er utrolig...

Les mer »