Dette har vært et utrolig lærerikt kurs. TFT er et fantastisk redskap å kunne bruke i behandling. Det er effektivt og veldig virkningsfullt. Alternativet kurs og kompetansesenter ivaretar og utfordrer! Takk!

Ann Janet Kouhia, tidligere leder, nå Coach