Kurs og kompetanse­senter

NLP MASTER

NLP Master Practitioner

// Sertifiseringskurs

NLP Master Practitioner / Coachingskolen del 2

NLP Master Practitioner er del 2 av den 1 årige Coachingskolen som Alternativet tilbyr fra høst 2017
NLP Master Practitioner fortsetter der NLP Practitioner slutter. På dette kurset er det enda flere modeller og teknikker, og mer vekt på coaching.


Hovedpunktene på NLP Master Practitioner
  • 30 nye måter å reframe på
  • Tidslinjeteknikker
  • Avansert coaching
  • Forhandling
  • Presentasjonsteknikk
  • Personlighetsanalyse (metaprogrammer, enneagrammet)
  • Mer om strategier (endre strategier og lage nye strategier)
  • Mer om miltonmodellen
  • Etablere coachingtilstand

 Hos Alternativet vil det også bli gitt en fordypning i TFT (Tankelfetterapi) og en introduksjon til Enneagrammet. Studentene får også mulighet til å trene på eksterne klienter.
Etter endt NLP Master blir du sertifisert som Coach.
97B963FCF6C8F8B99C30017568FCCE67
BAC1C4F37745E180ABFEB2988F78021A

Kursopplegg

På våre kurs har vi fokus på at du skal lære best mulig på en måte som er trygg og komfortabel. Vi benytter moderne pedagogiske virkemidler som gir gode resultater og som oppleves godt for deltakere.


Alle kursene våre har en kombinasjon av teori og praksis, slik at det vi foreleser om blir praktisert og trent på med en gang. Dette er med på å gi god læring og gir stor grad av mestringsfølelse og selvutvikling på kurset.

På alle våre kurs er det også viktig med det sosiale fellesskapet. De fleste skaper langvarige relasjoner i løpet av våre kurs og vi tilrettelegger for et godt og støttende sosialt fellesskap der alle kan føle seg sett, velkomne og at de hører hjemme.

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen.

Alternativet Kurs og Kompetansesenter er godkjent institutt for NLP Sertifiseringer gjennom Association for Integrative Psychology, og våre kursledere med mange års erfaring har internasjonal NLP Trainer sertifisering gjennom Association for Integrative Psychology. De er tilgjengelige for deltakeresom ønsker å stille spørsmål og de vil gi ekstra utfordringer til deltakere hvis det kan føre til en god læring.

På alle kurs er tidligere kursdeltakere med som assistenter. Disse er en utrolig god støtte underveis i læringsprosessen og gir mange gode tilbakemeldinger til nye deltakere.

På sertifiseringskurs henter vi inn eksterne klienter til deltakere når disse er modne nok i prosessen. Dette gir unik læring og opplevelse av trygghet i faget, slik at terskelen for å benytte kunnskapen etter kurset blir så liten som mulig.