Dysleksiforbundet har fått øyene opp for hva som skjer hos oss. 42 kursdeltagere på kurs i Bergen i august i år. Så fornøyd at ....... De har bestill nytt kurs i slutten av novemer 2016. Dysleksiforeningen i Sogn og Fjorande får besøk av oss helgen etterpå, den 19 og 20 nov. Fantastisk kjekt

LESE- OG SKRIVEVANSKER

42 fornøyde kursdeltagere i Bergen i regi av Dysleksiforbundet - 2 nye kurs i Bergen og Førde i løpet av november

// Sertifiseringskurs

2 år - Coachingskolen. Kognitiv Terapeut - Mental trener - HR Coach - Pedagogisk Coach

2. år Coachingskolen


Coachingskolen 2. år er for deg som har fullført og bestått sertifisering som NLP Master Practitioner, NLP Coach  og som ønsker å ta din NLP utdannelse  til et høyere nivå.
Du kan velge mellom fire ulike sertifiseringer: Kognitiv terapeut, Mental trener , HR Coach og pedagogisk Coach.  Studiet går over 4 semester og er praktisk teoretisk.
 For sertifisering som kognitiv terapeut kreves det i tillegg en Bachelor i helsefag. 

Hvem passer dette for
Kognitiv terapeut – sykepleiere,fysioterapeuter, ergoterapeuter,vernepleiere, ernæringsfysiologer m.m. Gir deg muligheten til å arbeide terapeutisk med enkeltpersoner og grupper.
Master Mental trener – personlig trenere, idrettslag, idrettslærere, kursholdere, coach for idrettsutøvere, ernæringsfysiologer, ungdomsarbeidere,  m.m . Gir deg muligheten til å motivere og trene enkeltpersoner og grupper/lag.
Master HR Coach – ledere, mellomledere, gruppeledere, HR personell, NLP Coaching i organisasjoner, lederoppfølging/utvikling m.m. Gir deg mulighet for å arbeide med fokus på nevnte områder i bedrifter og organisasjoner enten som ansatt i organisasjon eller gjennom  eget foretak.
Pedagogisk Coach - personlig trener - instruktør - kursholder - lederutvikler - idrettslærere m.m.

Opplegg kull 2018/2019
4 samlinger
Samling 1 - Kursoppstart fredag 17.august kl. 17 – 20. Informasjon om opplegget og presentasjon av gruppen.
Samling 2 – 2 dager kurs torsdag 8. nov + fredag 9.nov. kl. 17 – 22 . Presentasjonsteknikk + fokus på hvordan bygge opp kurs
Samling 3 – Halvevaluering torsdag 31. jan  eller fredag 01. mars uke 5 kl. 17 – 20
Samling 4 – Fremføring av hovedoppgave i løpet av siste del av Master


Hovedoppgave
30 A4 sider minimum 6000 ord
I tillegg kommer forord, innholdsfortegnelse, kildehenvisning, litteraturliste og etterord
Frist for innlevering av hovedoppgaven er modul 7 NLP Master (dato kommer)
I hovedoppgaven skal du vise til og begrunne hvordan du bruker NLP prosessene i praksis.
Innholdet i oppgaven vil være individuelt etter hva ditt fokusområde vil være 2. året Cochingskolen.

Observasjonspraksis
Du er velkommen til å observere undervisningen på vårt NLP kurs i den perioden du deltar på 2. år Coachingskolen. Det er mye læring i dette og vi anbefaler at du benytter deg av muligheten.
Planlegging, gjennomføring av undervisning og evaluering

Presentasjon 1
Etter gjennomgått kurs i presentasjonsteknikk og utarbeiding av kursopplegg vil du få i oppgave å undervise i et tema for NLP Master kullet. Varighet er ca. 20 – 45 minutt. Du vil bli observert og motta feedback fra en av NLP Master Trainere, Mette eller Erling. Dette er en del av sertifiseringen.

Fremføring av hovedoppgave
Det blir fremføring og presentasjon av hovedoppgave i slutten av studietiden. Dette er også en del av sertifiseringen.
 
A845E451E9428D5197098421843B7188
97B963FCF6C8F8B99C30017568FCCE67

Kursopplegg

På våre kurs har vi fokus på at du skal lære best mulig på en måte som er trygg og komfortabel. Vi benytter moderne pedagogiske virkemidler som gir gode resultater og som oppleves godt for deltakere.


Alle kursene våre har en kombinasjon av teori og praksis, slik at det vi foreleser om blir praktisert og trent på med en gang. Dette er med på å gi god læring og gir stor grad av mestringsfølelse og selvutvikling på kurset.

På alle våre kurs er det også viktig med det sosiale fellesskapet. De fleste skaper langvarige relasjoner i løpet av våre kurs og vi tilrettelegger for et godt og støttende sosialt fellesskap der alle kan føle seg sett, velkomne og at de hører hjemme.

Mat og drikke er alltid inkludert i prisen.

Alternativet Kurs og Kompetansesenter er godkjent institutt for NLP Sertifiseringer gjennom Association for Integrative Psychology, og våre kursledere med mange års erfaring har internasjonal NLP Trainer sertifisering gjennom Association for Integrative Psychology. De er tilgjengelige for deltakeresom ønsker å stille spørsmål og de vil gi ekstra utfordringer til deltakere hvis det kan føre til en god læring.

På alle kurs er tidligere kursdeltakere med som assistenter. Disse er en utrolig god støtte underveis i læringsprosessen og gir mange gode tilbakemeldinger til nye deltakere.

På sertifiseringskurs henter vi inn eksterne klienter til deltakere når disse er modne nok i prosessen. Dette gir unik læring og opplevelse av trygghet i faget, slik at terskelen for å benytte kunnskapen etter kurset blir så liten som mulig.