Vi er praksisplass for NAV

Å være praksisplass for NAV gir oss muligheten til å bidra for å få mennesker tilbake i arbeidslivet.

Gjennom dette møter vi flotte mennesker som bidar positivt og som blir inkludert  vårt team. Vi har et stort nettverk og kan også bidra til å knytte verdifulle fobindelser til andre virksomheter i regionen.

Styggen på ryggen høsten 2019. Det tar av!!


/les mer

9 TFT studenter betod eksamen 6.juni 2019. Ut å praktiser!


/les mer

Ingeleiv Falkeid og Heidi Havn er blit HR Coacher. 2 året gjennomført. Grattis


/les mer

Kognitive terapeuter ferdig sertifisert juni 2019


/les mer

Mental trener Roar Fjeldheim sertifisert juni 2016 Gratulerer


/les mer

Utdannelse som MENTAL TRENER 2017-18?


/les mer

mental trening med Bogafjell gutter 16 Fotball. Me slår BRYNE!


/les mer

Dysleksiforeningen Sogn og Fjordane leier inn Alternativet 2017


/les mer