NLP Coaching i Rogaland. Fra Egersund - Sandnes - Stavanger - til Haugesund i Nord

Kurs og Kompetanse­senter

Vestlandets største kurssenter innen coaching, NLP og TFT

NLP - Coaching Stavanger - Sandnes - Haugesund - Bergen. Studer ved Alternativet

I løpet av de siste 15 årene har vi vært i stadig vekst både i forhold til kurstilbud og antall deltakere på kursene. Over 1250 mennesker i nærområdet har benyttet seg av tilbudet med gratis coaching og terapi ved studentene. 

Gjennom dette opplever vi å få muligheten til å bidra til personlig vekst og utvikling for alle som måtte ønske dette.
Våre kunder strekker seg fra Kristiansand og Mandal  i sør til Haugesund og Bergen i Nord. De fleste finnes her fra Stavanger - Sola - Sandnesområdet.
​Private kursdeltagere kommer fra hele landet, Østlandsregionen der Oslo dominerer. Fra Nord Norge har vi deltagere fra Tromsø og Bodø . Fra Vestlandet kommer det flest fra Bergen og Haugesund området samt noen slengere fra Møre , Ålesund og Molde. Sørrlandet er representert med deltagere fra Arendal - Kristiansand og Mandal. Hovedtyngden er fra vårt nærområde med Stavanger - Sola og Sandnes som det sentrale men Egersund,Bryne, Klepp, Hå og Randaberg er godt representert

Coachingskolen - Mental Trener

Coachingskolen er vår primærtjeneste som bygger på det vi videre skreddersyr av tjenester mot næringslivet. 
​Vi har siden 2007 utdannet HR Coacher
​Vi har siden 2007 tilbydt utdannelse i  HelseCoaching
Vi har siden 2016 utdannet flere Mental Trenere
Vi har siden 2018 utdannet kognitive terapeuter.

Vi har siden 2008 observert og gitt feedback til instruktører i oljebransjen og tilbyr 30 timers kurs i Pedagogikk.
Våre kunder strekker seg fra Kristiansand og Mandal  i sør til Haugesund og Bergen i Nord.
De fleste finnes her fra Stavanger - Sola - Sandnesområdet.

NLP Coaching og Terapi

Vi tar imot klienter til coaching og terapi. Tema kan være parcoaching, helsecoaching, ledertrening, stressmestring / mindfulness, ta de rette valg, gjøre endringer, behandling for angst, depresjon, lav selvtillit, dårlig selvfølelse og annet.
Våre kunder strekker seg fra Kristiansand og Mandal  i sør til Haugesund og Bergen i Nord. De fleste finnes her fra Stavanger - Sola - Sandnesområdet.
​Private kursdeltagere kommer fra hele landet, Østlandsregionen der Oslo dominerer. Fra Nord Norge har vi deltagere fra Tromsø og Bodø . Fra Vestlandet kommer det flest fra Bergen og Haugesund området samt noen slengere fra Møre , Ålesund og Molde. Sørrlandet er representert med deltagere fra Arendal - Kristiansand og Mandal. Hovedtyngden er fra vårt nærområde med Stavanger - Sola og Sandnes som det sentrale men Egersund,Bryne, Klepp, Hå og Randaberg er godt representert

Våre kursledere holder et høyt faglig nivå;

- 2 internasjonalt godkjente NLP Master Trainers
​- 3 internasjonalt godkjente NLP Trainers
- 2 av tillegg sertifiserte TFT Trenere.

Våre kurslokaler ligger sentralt i Stavanger. Primært er det vi som partnere som tilbyr tjenester mot næringslivet. Med oss har vi også en del samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.
Våre kunder strekker seg fra Kristiansand og Mandal  i sør til Haugesund og Bergen i Nord. De fleste finnes her fra Stavanger - Sola - Sandnesområdet.
​Private kursdeltagere kommer fra hele landet, Østlandsregionen der Oslo dominerer. Fra Nord Norge har vi deltagere fra Tromsø og Bodø . Fra Vestlandet kommer det flest fra Bergen og Haugesund området samt noen slengere fra Møre , Ålesund og Molde. Sørrlandet er representert med deltagere fra Arendal - Kristiansand og Mandal. Hovedtyngden er fra vårt nærområde med Stavanger - Sola og Sandnes som det sentrale men Egersund,Bryne, Klepp, Hå og Randaberg er godt representert

Arbeidsmiljøkurs - Trivelsesundersøkelser

Vi har fornøyde kunder både innenfor det offentlige og privat sektor
Vi tilbyr kartlegging  og utvikling  av arbeidsmiljø til private - og offentlige bedrifter. Alle instruktørene våre har lang erfaring og kompetanse innen ledelse - og organisasjonsutvikling.
​Våre kunder strekker seg fra Kristiansand og Mandal  i sør til Haugesund og Bergen i Nord. De fleste finnes her fra Stavanger - Sola - Sandnesområdet.

Ny start! NÅ!

NLP Practitioner & NLP Coaching


En invistering i egen utvikling og/eller karriere. En invistering i livet.
Les mer om kurset her

Kurs og nyheter

Tilbakemelding og referanser

Veldig positivt med Kvinnekraft
"Fått mange enkle, men gode redskaper å jobbe med. 5 timer kunne vært 7 timer - så utrolig lærerikt!"

Wenche Røed 67 år
Utrolig lærerikt
Det har vært utrolig lærerikt og jeg har lært meg selv å kjenne på en annen måte og jeg har VOKST.

Åshild Ingvaldstad
Hjelpepleier og barnehageassistent
Om kvinnekraft - noen uttalelser
"Kvinnekraft har gitt meg mer kraft og vilje i livet. Kurset kommer til å forandre deg!"

Ragnhild Ueland
Inspirerende
"Kvelden med Kvinnekraft har vært veldig inspirerende. Godt å la seg utfordre på egen tenkemåte"

Ragnhild fenne Thomsen